Önüm merkezi

Gar tigirli çeňňek - 895DH-20

Gysga düşündiriş:

Smoothuwaş

MsagatDurable

Has köpFokalýan

Öňkülerden has köp

Hytaýda öndürilen, welosiped sürýänler üçin ýokary hilli we elýeterli welosiped wilkalaryny üpjün etmegi maksat edinýän hemme zadyň arzan we gowy hilidigini aýdýar.Acingaryşa laýyk zatlary satýarys.Zawod seriýaly önümleriň tekiz, ultra çydamly anod bilen bejermek prosesi bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

MODEL:

895DH-20

AIR-TNL

Howa gatnawy

STEERER:

Alýumin ∮ 30 (39.8) * 28.6

GARAŞ PITCH :

P171mm

GAR :

Alýumin

GÖRNÜŞ:

Alýumin-∮34mm gaty Anodize

KASTING :

Magniý 135 * ∮10mm açyk düşýär

SPRING :

Howa bahary

Düzediş :

TNL,

AR

Aýratynlyklary:

Howa bahary
Gidrawlik gulpy

Howa bahary
Uzakdan

WHEEL SIZE:

20 "

SYVAHATÇYLYK:

100

Tormoz görnüşi :

Disk tormozy

* TNL: Gidrawlik gulpy, R: Yzyna A: Howa

Hatda şäheriň töwereginde we ýurt ýollarynda semiz welosipedli çapyksuwarlar, bölek bölekleri ýaly münmäge çynlakaý çemeleşýärler we öndürijilige garaşýarlar.895 bu çapyksuwarlar üçin jogap.“Airspring” bilen enjamlaşdyrylan, w / lock-out, isleýän ähli aýratynlyklary bar.Çeňňegiň ýagtylygyny saklamaga kömek edýän magneziý guýma we berk bolmagy üçin 34 mm gaty anodlaşdyrylan Al stansiýalary bar.

Howa bahary ulgamy

Howa çeşmesi iň ýokary öndürijilige ýetmek bilen bir hatarda polat rulon pru .inini ulanyp agramy tygşytlamak üçin ulanylýar.Howa bilen, adaty çatrykdan has tebigy we duýgur duýulýan çäksiz sazlanyp bilinýän bahar tizligini gazanyp bilersiňiz.

Kiçijik uzakdan gulplama

Doly täze ykjam dizaýn bilen “Smart Remote Lockout”, üýtgeýän bolt goýberip, üýtgeýjiniň dikligine ýa-da keseligine sazlanyp bilner!Islendik päsgelçilik meselesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

1.125 "Täç bar

IS disk monta withy bilen çeňňek (International Standard).

Marka giriş

Partner Fork 2010-njy ýylda meşhur boldy. Örän ýokary hilli FORK önümleri bilen Europeewropada we ABŞ-da meşhurlyk gazandy we welosiped aýlawynda meşhur marka boldy.

“Partner Fork” brend adynyň ylhamy ýaly, Partner Fork hem “Ilki bilen hil we hyzmat ediş” markasy düşünjesinde öz pelsepesini çuňlaşdyrdy.Partner Fork markanyň ömri gany hasaplanýar we Partner Fork-yň ýaşamagy we ösmegi bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň