Önüm merkezi

Gar tigirli çeňňek - 190

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

MODEL

190

STEERER

.4 25.4 * 28.6

GARA PITCH

P160mm

GARAŞ

Demir gara

STANCHION

Polat -∮28.6mm CP / QPQ

KASTING

Polat açyk düşýän 135 * ∮10mm 4.0

SPRING

Bobin

Düzediş

T

Aýratynlyklar

Bobin
Öňünden ýüklemek

WHEEL SIZE

20 "24" 26 "

SYVAHAT

50/80

Tormoz görnüşi

Disk tormozy

* C: hiç hili ýükleme ýok

Show Bike Fork - 395DH (2)
Show Bike Fork - 395DH (3)
Show Bike Fork - 395DH (1)

Marka hekaýasy

Öňki wilkanyň diňe aksesuar guraly däldigine ynanýarys.
Lider ýaly,
Tigiriň beýleki böleklerini yzygiderli öňe sürmek.
Şol sebäpden, HYZMATDAŞ FORK
Şeýle hem ýokary hilli öň çeňňekleriň lideri bolup, pudagy öňe alyp biler.
Biziň yzarlaýan zadymyz diňe bir daşky görnüş ýa-da ýekeje funksiýa däl,
Senagaty ýokary hilli örtükli çözgütler bilen üpjün ederis,
Adamlary ilkinji göreniňde hala.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň