Önüm merkezi

Tigir çeňňegini görkez - 916

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

MODEL

916-110

AIR-TNL

AIR-TNL-R

AIR-R

Howa gatnawy

STEERER

Alýumin 7075 ∮30 (39.8) * 28.6

GARA PITCH

P145mm

GARAŞ

Alýumin

STANCHION

Alýumin-∮34mm gaty Anodize

KASTING

Alýumin 110 *l5 / 20mm QR

SPRING

Howa bahary

Düzediş

TNL,

TNLR AR

 

A

Aýratynlyklar

Howa çeşmesiniň gidrawliki gulpy

Howa bahary

Gidrawlik gulpy

Yza gaýtmak

Howa bahary

Yza gaýtmak

Iki gezek

Howa bahary

WHEEL SIZE

20 "24" 26 "27.5"

SYVAHAT

100/120/140/160

Tormoz görnüşi

Disk tormozy

TNL: Gidrawlik gulpy, R: Yzyna A: Howa

kompaniýa medeniýeti

Ajaýyp · Dizaýn

HYZMATDAŞLYK FORKY hemişe dünýä halkara nukdaýnazaryndan seredýär we önümiň “The Times” bilen deňeşdirilmegi we duşuşmagy üçin köp sanly içerki we daşary ýurt gözleg we dizaýn guramalary bilen strategiki hyzmatdaşlyk şertnamalaryny baglaşdy.

Ajaýyp · Hil gözegçiligi

HYZMATDAŞLYK FORKY hemişe hiliň önümleriniň ilkinji durmuşy hökmünde kabul edilýär we gowşurylan önümleriň her bir jikme-jiginiň müşderilere kanagatlanarly tejribe berip biljekdigini üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik standartlaryny we gözleg ulgamlaryny kesgitleýär.

Ajaýyp · Akylly

PARTNER FORK, Lean, Maglumat, Awtomatlaşdyryş, Akyl, Standartlaşdyrma we Şahsylaşdyrmagy birleşdirýän “Lean Perfect Intelligent Factory” ulgamyny täzeleýär we ösdürýär.

Ajaýyp · Saýlaw

HYZMATDAŞ FORK berk çig mal dolandyryşy we gözegçilik ülňülerini özleşdirdi we çeşmeden hilini gözegçilikde saklamaga çalyşýar we bu pudak we müşderiler üçin has amatly we has oňat önümler döredýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň