Önüm merkezi

Mountain Bike Fork - 695-15

Gysga düşündiriş:

Smoothuwaş

MsagatDurable

Has köpFokalýan

Öňkülerden has köp

Hytaýda öndürilen, welosiped sürýänler üçin ýokary hilli we elýeterli welosiped wilkalaryny üpjün etmegi maksat edinýän hemme zadyň arzan we gowy hilidigini aýdýar.Acingaryşa laýyk zatlary satýarys.Zawod seriýaly önümleriň tekiz, ultra çydamly anod bilen bejermek prosesi bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

MODEL:

695-15

T-ML

T-TNL

T-RL

STEERER:

∮30 (39.8) * 28.6

GARAŞ PITCH :

P130mm

GAR :

Alýumin

GÖRNÜŞ:

Polat -∮32mm CP / QPQ

KASTING :

Magniý 100 * ∮15mm Thru.Bolt oky

SPRING :

Bobin

Düzediş :

T ML,

T TNL,

T RL

Aýratynlyklary:

Bobin
Öňünden ýüklemek
Mehaniki gulp

Bobin
Öňünden ýüklemek
Gidrawlik gulpy

Bobin
Öňünden ýüklemek
Uzakdan gulplamak

WHEEL SIZE:

27.5 "29"

SYVAHATÇYLYK:

100/120

Tormoz görnüşi :

Disk tormozy

* Azatlyk Radiosy: Uzakdan gulplamak TNL: Gidrawlik gulplama, T: Coil ýüklemek

BMX Cycling Fork - 695DH-15 (1)
BMX Cycling Fork - 695DH-15 (2)
BMX Cycling Fork - 695DH-15 (3)

Indi nebit damper bilen

695-15iň soňky ýoldaşdyr.AýratynlykrulonBahar, damperleri saýlamak we ýeňil, ýöne berk şassi, 695-e bil baglap bilersiňiz-15her gezek dagdan aşak düşmek.

nebit damper, indiki ewolýusiýa möhürlenen kartrij ulgamymyzdyr, iň ýokary agyrlyk güýjüne gönükdirilen damper.

Gaty urmak

Uly tigirler bilen has uly talaplar gelýär.Täze isleg bizi has köp işlemäge mejbur etdi, çynlakaý ynançly enduro hünärmenimiz.695-15täze 38 mm şassi, gysga aýlaw sazlaşygy we ynam dörediji hödürleýärrulonbahar ygtybarly damper bilen gabat geldi.Hatda gezelenç üçin “maxima plush damping fluid” -iň öndürijiligini hem getirdik.Hiç zat howa baharynyň gymmaty we öndürijiligi ýaly uly däl.

Bobinbahar

BobinBahar kiçi göwrümli duýgurlygy optimizirläp, kiçi göwrümli etdi.çyzykly bahar egrisi ýokardan ýumşaklygy, goşmaça orta urgy goldawyny we aşaky sazlaşykly ösüşi üpjün edýär.

PeýdalaryrulonBahar, täze aşaky aýak kanallarymyz we Bleeders tarapyndan hasam güýçlendirilýärrulongöz öňünde tutulmadyk päsgelçiliksiz erkin işlemek üçin bahar.

kompaniýa medeniýeti

Ajaýyp · Akylly

PARTNER FORK, Lean, Maglumat, Awtomatlaşdyryş, Akyl, Standartlaşdyrma we Şahsylaşdyrmagy birleşdirýän “Lean Perfect Intelligent Factory” ulgamyny täzeleýär we ösdürýär.

Ajaýyp · Saýlaw

HYZMATDAŞ FORK berk çig mal dolandyryşy we gözegçilik ülňülerini özleşdirdi we çeşmeden hilini gözegçilikde saklamaga çalyşýar we bu pudak we müşderiler üçin has amatly we has oňat önümler döredýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň